Ontwerpmaquette van TEXTURE Kortrijk, noArchitecten. Foto: noAarchitecten

Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen

In Vlaanderen zagen de laatste jaren verschillende nieuwe musea het licht of werden grondig vernieuwd: MAS, STAM, Texture, Red Star Line Museum, In Flanders Fields Museum… om er maar enkele te noemen. Andere grote projecten staan nog in de steigers, zoals het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen of het Afrikamuseum in Tervuren. Ook internationaal zien nieuwe musea het licht. Maar hoe duurzaam zijn deze nieuwe gebouwen – waarvan we verwachten dat ze toch minstens enkele decennia mee kunnen? Deze publicatie is geen rapport van bestaande projecten, maar wil vooruitkijken: wat kunnen musea doen om hun project zo duurzaam mogelijk te laten zijn? En wat betekent duurzaamheid dan?

Duurzaamheid, in zijn vele betekenissen, komt steeds hoger te staan op de agenda van cultureel-erfgoedinstellingen. Daarvan getuigt ook de nieuwe publicatie ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’, die op donderdag 19 november tijdens de studiedag Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur in deSingel wordt voorgesteld. Een waaier van buiten- en binnenlandse experts treden die dag aan en brengen hun verhaal.

Hoe écht aan de verwachtingen voldoen?

Museale collecties duurzaam bewaren, beheren en maatschappelijk valoriseren: het zijn de basistaken die een permanente uitdaging vormen. Museumgebouwen zijn vaak verouderd of uitgeleefd, te klein, en niet aangepast aan de hedendaagse verwachtingen op het vlak van comfort of klimaat.

Dat samenspel maakt dat die basistaken vaak erg moeilijk zijn, en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Een renovatie, uitbreiding of nieuwbouw kan soelaas brengen.

Maar investeringen in infrastructuurwerken vergen een heel eigen knowhow, tijd en grote financiële inspanningen, wat in deze budgettair moeilijke tijden niet voor de hand ligt. En hoe kan het (ver)nieuwde gebouw écht aan alle verwachtingen voldoen? Het boek geeft antwoord op deze veelzijdige vragen en uitdagingen, en brengt veel praktijkinzichten samen.

Deze publicatie is gratis te verkrijgen bij FARO.