Publicaties

Bewegende Landschappen. Over Stedenbouw en Film
Van ‘het lelijkste land ter wereld’ tot ‘een land zonder landschap’: architecten zijn niet mild voor België en Vlaanderen. Hoe keken cineasten naar de naoorlogse stedenbouw? Het CVAa bracht vier unieke films en teksten over de omgang met landschap en verstedelijking, in het boek Bewegende landschappen. Over stedenbouw en film.
Ivan Edward Sutherland (MIT) en de door hem ontwikkelde Sketchpad, het eerste CAD programma.
Dit rapport is het resultaat van de derde onderzoeksfase van het project Digitale Architectuurarchieven en moet de basis vormen voor het uitdenken van een preservatiestrategie.
In september 2012 vond het zestiende congres van de International Confederation of Architectural Museums (ICAM) plaats. Het CVAa presenteerde er een overzicht van tien jaar werking rond architectuurarchieven en architecturaal cultureel erfgoed in Vlaanderen. De proceedings van het congres zijn sinds 2014 online beschikbaar.
Coverbeeld Van Den Berghe-Pauvers (c) Stadsarchief Gent
De archievengids Vormgevingserfgoed in Vlaanderen na 1945 biedt voor het eerst een overzicht van publiek toegankelijke archieven en collecties over vormgeving. De gids is een instrument voor onderzoekers, erfgoedmedewerkers en liefhebbers en verschijnt als zesde nummer in de reeks ‘Focus Architectuurarchieven’.
Ontwerpen, overtuigen, toekomstbeelden scheppen of imponeren. Maquettes zijn veeltalige objecten die fascineren. Vijf essays verkennen de fictieve werelden van karton, gips, schuim en hout.
Een gesprek met Sofie De Caigny, coördinator van het CVAa, in de rubriek 'Inzet' van het tijdschrift META.
Curatoren Luc Verpoest (KU Leuven) en Ellen Van Impe (CVAa) schreven een bezoekersgids bij de tentoonstelling Henry van de Velde. Brieven van architecten (2013).
In 2011 voerde het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven een verkennend onderzoek uit naar de archieven van zeven architectuuropleidingen in Vlaanderen. De resultaten werden verwerkt tot de Bronnengids Architectuuronderwijs Vlaanderen, dat in november 2012 verscheen in de reeks Focus Architectuurarchieven.
© FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Dit artikel uit het faro tijdschrift over cultureel erfgoed beschrijft de ideeën die tijdens de Wereldtentoonstelling van Gent in 1913 over landelijke architectuur naar voren kwamen en hoe deze in de naoorlogse periode hun stempel zouden drukken op de wederopbouw.

Pagina's