Publicaties

Verslag van een workshop rond collectiebeleid en samenwerking bij kunstbibliotheken (2010).
Verslag van een workshop van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen, waar het CVAa aan meewerkte (2012).
Essay over immaterieel cultureel erfgoed, door het CVAa en andere expertisecentra cultureel erfgoed (2011).
Artikel over het wederopbouwproject in Bibliotheek- en Archiefgids (2010).
Artikel over het architectuurtijdschriftenproject, in Bibliotheek- en Archiefgids (2010).
Presentatie CVAa op EAHN 2010
Artikel in een themanummer van het online tijdschrift ABE Journal. Architecture Beyond Europe, op basis van de CVAa-presentatie op het eerste EAHN-congres (publicatie 2013).
Cover Archives: Pour une (re)connaissance de l'architecture
In deze 'Livre blanc des archives de l'architecture en Fédération Wallonie-Bruxelles' werd het CVAa uitgenodigd om de situatie van architectuurarchieven in Vlaanderen toe te lichten.
Cover: Het geheugen van de architect
Welke implicaties heeft de computer voor hoe het archief van de architect er vandaag uitziet? Hoe slaan architecten hun digitale data op en kunnen ze de leesbaarheid ervan op lange termijn verzekeren? Hoe linken ze hun digitale en analoge archief aan elkaar...
Cover: Een Fedora-depot voor architectuurarchieven
Dit rapport beschrijft de eerste fase van het project digitale architectuurarchieven dat het CVAa in 2009 heeft opgestart. Hierin wordt een overzicht gegeven van de standaarden die werden gevolgd, de afwegingen die speelden bij de keuze van de software en de verschillende onderdelen van de softwarearchitectuur van het depot.
Artikel in Bibliotheek- en Archiefgids waarin het CVAa zijn eerste veldanalyse van architectuurarchieven in Vlaanderen toelicht (2004).

Pagina's