Renaat Braem 1910 2010

In 2010 zou Renaat Braem 100 zijn geworden. Aanleiding genoeg om het gebouwde en geschreven werk van deze spraakmakende architect te herontdekken. Samen met verschillende partners vierden het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) deze verjaardag uitgebreid. Alle informatie over de architect en de activiteiten, waaronder een grote publiekstentoonstelling, publicaties, een architectuurroute, een educatief pakket en nog veel meer, vindt u op deze website.