Publicatielijst Sofie De Caigny

2019

2018

2016

2015

2014

 • Sofie De Caigny en Annelies Nevejans (eds.), Maquettes. Verbeelding op schaal, VAi/CVAa, Antwerpen, 2014.
 • Sofie De Caigny en Christine Deweerdt, "Voorwoord", in: Maquettes. Verbeelding op schaal, VAi/CVAa, Antwerpen, 2014, pp. 6-11.
 • Sofie De Caigny en Annelies Nevejans, "Sprekende objecten", in: Maquettes. Verbeelding op schaal, VAi/CVAa, Antwerpen, 2014, pp. 12-27.
 • Sofie De Caigny en Ellen Van Impe, "Vijftig jaar wet op de stedenbouw. Een cultureel-erfgoedproject van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven", in: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 36, 2014, 3, pp. 22-25.

2013

2012

 • Sofie De Caigny, “Het Moderne Dorp op de wereldtentoonstelling van Gent en de ideeën over een landelijke esthetiek  tijdens het interbellum”, in: FARO. Tijdschrift voor cultureel erfgoed, 5(2012)4, pp. 28-33.
 • Sofie De Caigny, Ellen Van Impe, “Le CVAa, vers un réseau d’archives d’architecture en Flandre”, in: Archives: pour une (re)connaissance de l’architecture. Livre Blanc des archives de l’architecture en fédération Wallonie-Bruxelles, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Brussel, 2012, pp. 130-138.
 • Sofie De Caigny, Stephanie Van de Voorde, Ellen Van Impe, Eva Van Regenmortel, Annelies Nevejans, Bronnengids Architectuuronderwijs Vlaanderen, Focus Architectuurarchieven, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Antwerpen, 2012.

2011

 • Sofie De Caigny, “Disguised Asceticism: The Promotion of Austerity in Interior Design during the Interwar Period in Flanders, Belgium”, in: Peeters Evert, Van Molle Leen en Wils Kaat (eds.), Beyond Pleasure. Cultures of Modern Asceticism, Berghahn Books, Oxford New York, 2011, 144-169.
 • Sofie De Caigny, “Recensie: ‘Woud, Auke van der, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw’, in: BMGN-Low Countries Historical Review, 126, 2011, nr. 3, pp. 110-111.
 • Sofie De Caigny, “De blik scherpgesteld” (over de Openbare Bibliotheek Beveren van De Smet Vermeulenarchitecten), in: A+, 228, 2011, pp. 68-71.
 • Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (Sofie De Caigny), Het Firmament, tapis plein vzw, Volkskunde Vlaanderen vzw, ‘Hoe geven we het onvatbare een toekomst? Het waarborgen van immaterieel cultureel erfgoed en culturele diversiteit in Vlaanderen en de wereld’, in: META, 2011, nr. 6, pp. 32-34.

2010

 • Sofie De Caigny, “Postlofs. Brussel. 2006”, Van Herck Karina en De Meulder Bruno (eds.), Wonen in meervoud. Groepswoningbouw in Vlaanderen, 2000-2010, SUN, Nijmegen, 2010, 58-63.
 • Sofie De Caigny, Bouwen aan een nieuwe thuis. Wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, Universitaire Pers Leuven, 2010.
 • Renaat Braem, Het lelijkste land ter wereld, Sofie De Caigny en Ellen Van Impe (eds.), Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en ASP editions, 2010.
 • Sofie De Caigny, Ellen Van Impe, ‘Renaat Braem 1910 2010’, in: Woonwoord. Vakblad Sociaal Wonen - VMSW, jg. 14, 2010, pp. 16-17.

2009

 • Sofie De Caigny, Annelies Anseeuw en Ellen Van Impe (ed.), Het Gekwetste Gewest. Archievengids voor architectuurarchieven van de wederopbouw in de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Antwerpen, 2009.
 • Sofie De Caigny, “Tussen filantropie en macht. De wederopbouw als springplank voor nieuwe visies op landelijkheid en sociale huisvesting”, in: Jeroen Cornilly, Sofie De Caigny en Katrien Vandermarliere (eds.), Bouwen aan wederopbouw 1918-2050. Architectuur in de Westhoek, CO7, Ieper, 2009, pp. 147-170.
 • Sofie De Caigny, Jeroen Cornilly en Katrien Vandermarliere (eds.), Bouwen aan wederopbouw 1918-2050. Architectuur in de Westhoek, CO7, Ieper, 2009.
 • Sofie De Caigny, Ingrid De Pourcq, ‘Studiedag OKBV 10 maart 2009. Architectuur van de (kunst)bibliotheek in de 21ste eeuw’, in: Bibliotheek- en Archiefgids, jg. 85, 2009, nr. 3, pp. 39-40.
 • Sofie De Caigny en Paule Verbruggen (eds.), Wambacq Johan, Het paleis op de heide. Maxime Brunfaut, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Amsab en VUBPress, 2009.
 • De Caigny, Sofie; Van Impe, Ellen, ‘’Het Gekwetste Gewest’. Onderzoek naar de archieven van de wederopbouw in de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog’, in: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 31, 2009, nr. 2, pp. 6-9.
 • De Caigny, Sofie, ‘Architectuurhistorisch overzicht van sociaal wonen. Sociale huisvesting in België en Vlaanderen, enkele tendensen van 1830 tot de regionalisering van het huisvestingsbeleid’, in: Woonwoord. Vakblad Sociaal Wonen - VMSW, jg. 8, 2009, pp. 12-14.

2008

 • Sofie De Caigny (eds.), Isia Isgour 1913-1967 (Focus Architectuurarchieven 2), Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Antwerpen, 2008.
 • Sofie De Caigny, “Bouwen aan een nieuwe thuis. Wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum. Proefschrift Geschiedenis van Sofie De Caigny, K.U.Leuven, 2007”, in: Brood en Rozen, XVII 2(2008) 49-54.

2007

 • Sofie De Caigny, Annelies Nevejans en Provo Bregje, Handleiding architectuurarchieven. Deel 2: Materiële zorg, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Antwerpen, 2007.
 • Sofie De Caigny, “De tuin als kamer van het huis. De betekenis van de tuin voor het wonen in Vlaanderen tijdens het interbellum”, in: Van Molle Leen en Segers Yves (ed.) Volkstuinen. Een geschiedenis (Davidsfonds, KADOC-KULeuven, Provincie Oost-Vlaanderen: Museum voor de Sociale Strijd 22), 2007, 137-151.

2005

 • Sofie De Caigny, “‘We’re Building a New Home!’ The significance of the domestic sphere among working-class women in Flanders during the interwar years”, in: Home Cultures, II 1 (2005) 1-24.
 • Sofie De Caigny en Wouter Vanderstede, “Spiegel van het Hemelhuis. De wisselwerking tussen woonideaal en sociale rollen bij de Belgische Boerinnenbond (1907 - 1940)”, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, II 1 (2005) 3-29.
 • Sofie De Caigny, “Waarom huisvrouwen modern zijn”, in: Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, 9(2005) 9-11.

2004

 • Sofie De Caigny, “At Home? Nieuwe tendensen in het onderzoek naar wonen in het verleden”, in: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, XXV 1 (2004) 5-9.

2003

 • Co-editor themanummer Bedrijfsgeschiedenis en bedrijfsarchieven in België, 19de - 20ste eeuw, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis [XXXIII 3-4 (2003)] in samenwerking met Erik Buyst, Wim Lefebvre en Chantal Vancoppenolle
 • Sofie De Caigny, “New Economic Geography als bedrijfshistorische invalshoek: de transformatie van de kanaalzone ten noorden van Brussel tot een industriegebied in het interbellum”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,  XXXIII 3-4 (2003) 535-575.
 • Sofie De Caigny, Chantal Vancoppenolle en Erik Buyst, “Heuristiek en methode: de (on)mogelijkheid van bedrijfsgeschiedenis in België (19de-20ste eeuw)”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXIII 3-4 (2003) 319-356.
 • Jeroen Buntinx, Bart Sas, Sofie De Caigny en Wim Lefebvre, “Een acquistiemodel voor bedrijfsarchieven in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXIII 3-4 (2003) 643-675.
 • Sofie De Caigny, “Recensie: De productie van consumptie. (Adri A. de la Bruhèze en Onno de Wit, ed.) Themanummer Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XXVIII (2002), aflevering 3”, Sophia. Nieuwsbrief coördinatienetwerk vrouwenstudies, 36, vierde trimester 2003, 66-68.

2002

 • Erik Buyst, Sofie De Caigny en Yves Segers, “Situering van het bedrijf in de economische structuur en conjunctuur” in: Chantal Vancoppenolle (ed.) Een succesvolle onderneming. Handleiding voor het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia 95) Brussel, 2002, 225-246.
 • Sofie De Caigny, “Het Eilandje (The Island), Constructive Tension Between City and Port. Urbanization Process and Socio-economic Significance of the Antwerp Port Area from 1830 -1914”, in: Werner Van Hoof (ed.), Momentum. Antwerp's Port between 1880 and the Present Day. Antwerpen, Pandora, 2002, 49-64.
 • Sofie De Caigny, “Het Eilandje, constructieve spanning tussen stad en haven. Urbanisatieproces en sociaal-economische betekenis van de Antwerpse havenwijk van 1830 tot 1914”, in: Werner Van Hoof (ed.) Stroomversnelling. De Antwerpse haven tussen 1830 en nu. Gent, 2002, 49-64.