Afgeronde projecten

Dia- en fotocollectie Roger Van Driessche

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven vierde in 2013 zijn tiende verjaardag. Wekelijks werden momenten van tien jaar werk in de kijker gezet.

Van de Velde in Oberägeri (c) Archief Raphaël Verwilghen, KU Leuven

Honderdvijftig jaar na de geboorte van Henry van de Velde grijpen het CVAa, de Koninklijke Bibliotheek, en de Archives & Musée de la Littérature dit jubileum aan om prachtige brieven van Van de Velde tentoon te stellen.

Stills uit films Jef Cornelis (c) Argos Centrum voor Kunst en Media

De vijftigste verjaardag van de wet op de stedenbouw (1962) is de aanleiding voor een breed erfgoedproject rond stedenbouw met interviews, films, archiefoverdrachten en -prospecties.

Campagnebeeld renaat braem 1910 2010. Foto F. Philippi (c) SABAM Belgium 2013

Renaat Braem (1910-2001) was niet alleen een begenadigd architect die beeldbepalende gebouwen van het naoorlogse modernisme realiseerde. Hij had een tomeloos sociaal engagement en een scherpe pen.

Aannemer Henri Verbeure en zijn werkvolk voor de Sint-Petruskerk van Lo in opbouw, circa 1919-1924 (privéarchief)

Met het project Het Gekwetste Gewest deed het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven in 2008 en 2009 onderzoek naar de archieven over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek.

Poseidon (c) Vlaamse Gemeenschap, foto Kris Vandevorst

Isgour, geboren in Wit-Rusland, behaalde zijn diploma architectuur in Brussel in 1935. Na de Tweede Wereldoorlog realiseerde Isgour een relatief omvangrijk oeuvre in Limburg en Brussel.

Cover van 'Huib Hoste 1881-1957', CVAa

Het archief van Huib Hoste bevindt zich op twee bewaarplaatsen: enerzijds het Universiteitsarchief van de KU Leuven, anderzijds het

Woning Brunfaut-Steux in Laken, 2008 (c) Vlaamse Gemeenschap, fotograag Kris Vandevorst

De bijzondere positie van de architectenfamilie Brunfaut en hun erfgoed wordt via diverse acties belicht.

Jef Zwaenepoel. Scan KADOC-KULeuven

In november 2006 opent de tentoonstelling Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973 in deSingel.

(c) Karin Borghouts

De reeks Handleiding Architectuurarchieven is een instrument van het CVAa om het beheer en de ontsluiting van architectuurarchieven aan te moedigen.

Pagina's